dionice.com > Burza

marketing
Glasajte za Nas!!

Što je burza?

Burza je ustanova u kojoj se vrši kupoprodaja vrijednosnih papira (dionica, obveznica, deviza, ročnica), kao i trgovina određenim robama. Tečaj po kojem će se unutar točno utvrđenog radnog vremena burze odvijati trgovina vrijednosnicama tog dana utvrđuju burzovni mešetari na temelju naloga za prodaju ili kupovinu kojim raspolažu. Do trgovine zatim dolazi prema ponudi i potražnji.

 

Burza služi vremenskom i prostornom (u novije vrijeme i virtualnom) objedinjavanju trgovanja uz kontrolirano utvrđivanje cijena. Cilj im je povećanje transparentnosti tržišta vrijednosnica, veća učinkovitost, smanjenje troškova transakcija ali i zaštita od manipuliranja.

 

Podrijetlo naziva burza nije izvjesno.
Jedna od pretpostavki je da je nazvana po "Bourse de Paris" francuskoj nacionalnoj veletržnici dionica.
Drugi smatraju vjerojatnijim, da je burza dobila ime miješanjem prezimena trgovačke obitelji van de Beurse iz 16. stoljeća sa lat. pojmom Bursa. Prva burza osnovana je 1531. u Antwerpenu.