dionice.com > aktualno

marketing
Glasajte za Nas!!

Linkovi


Znanje

     Literatura o investiranju
 
     Investopedia.com
 
   

 

Financijske institucije

 

  Hrvatska narodna banka (HNB)
 
  Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)
 
  Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
 
  Europska investicijska banka (EIB)
 
  Svjetska banka (WB)
 
  Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
 
  Međunarodni monetarni fond (MMF)
 
  International Finance Corporation (IFC)
 
  Bank for International Settlement (BIS)
 
  Europska središnja banka (ECB)
 
  Federal Reserve (FED)
 
  Hrvatska udruga banaka (HUB)
 
  HGK Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije - Udruženje banaka

 

 

Tržište kapitala i novca

 

     hrportfolio.com - Informacije o investicijskim fondovima
 
     Zagrebačka burza
 
   

 

Brokerske kuće

 

     Auctor d.o.o.
     CBB vrijednosnice d.o.o.
     Centar banka d.d.
     Complete Line d.o.o.
     CREDOS d.o.o.
     Croba vrijednosnice d.o.o.
     Erste vrijednosni papiri d.o.o.
     FIMA vrijednosnice d.o.o.
     HITA vrijednosnice d.o.o.
     Hypo Alpe-Adria vrijednosnice d.o.o.
     ICF d.o.o.
     Interfinance d.o.o.
     Investco vrijednosnice d.o.o.
     Partner kapital d.o.o.
     PBZ Kapital d.o.o.
     Podravska banka d.d.
     Prva generacija d.o.o.
     Raiffeisenbanka Austria d.d.
     Rast d.o.o.
     Volksbank d.d.
     Zagrebačka banka d.d.

 

 

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

 

     Aureus Invest d.o.o.
     CAIB Invest d.o.o.
     Erste - Invest d.o.o.
     Euro invest d.o.o.
     Global invest d.o.o.
     Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo
     Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
     Ilirika Investments d.o.o.
     KD Investments d.o.o.
     PBZ Invest d.o.o.
     Raiffeisen Invest d.o.o.
     ST invest d.o.o.
     ZB Invest d.o.o.

 

 

Mediji i poslovne informacije - Hrvatska

Kupnja dionica u oglasnicima

Prodaja dionica u oglasnicima

na vrh